01 Tiimeriin rekisteröityminen.pdf
  
22.7.2022 15.01Lilli Ritvos-Jokela ADMIN1.6
02 Registrering på Tiimeri.pdf
  
22.7.2022 15.02Lilli Ritvos-Jokela ADMIN1.4
03 Tiimeri registration.pdf
  
22.7.2022 15.02Lilli Ritvos-Jokela ADMIN1.4
04 Tiimeriin rekisteröityminen valtionhallinnon ulkopuoliselle käyttäjälle.pdf
  
5.1.2022 8.05Jutta Haanperä ADMIN0.3
05 Registrering i Tiimeri för användare utanför statsförvaltningen.pdf
  
5.1.2022 8.05Jutta Haanperä ADMIN0.2
06 Tiimeri registration for a user outside the central government.pdf
  
5.1.2022 8.06Jutta Haanperä ADMIN0.2
07 Kirjautumisohje Google-tilin_somepalvelun kirjautumistavaksi valinneille.pdf
  
5.1.2022 8.28Jutta Haanperä ADMIN0.12
08 Inlogging_med_Google-konto.pdf
  
5.1.2022 8.28Jutta Haanperä ADMIN0.8
09 Sign in instructions for those who have selected a Google account.pdf
  
5.1.2022 8.28Jutta Haanperä ADMIN0.14
10 Kaksivaiheinen vahvistus Google tiliin.pdf
  
5.1.2022 8.28Jutta Haanperä ADMIN0.7
11 Tvåstegsverifiering av Google-konto.pdf
  
5.1.2022 8.29Jutta Haanperä ADMIN0.5
12 Two-factor authentication for a Google account.pdf
  
5.1.2022 8.29Jutta Haanperä ADMIN0.7
13 Kirjautumistavan vaihtaminen.pdf
  
5.1.2022 8.29Jutta Haanperä ADMIN2.13
14 Byta inloggningssätt.pdf
  
5.1.2022 8.29Jutta Haanperä ADMIN0.6
15 Changing the sign in method.pdf
  
5.1.2022 8.29Jutta Haanperä ADMIN0.13
16 Svenska Tiimeri.pdf
  
5.1.2022 8.30Jutta Haanperä ADMIN0.3
17 View Tiimeri in English.pdf
  
5.1.2022 8.30Jutta Haanperä ADMIN0.7